Om Collection 12

Collection 12 AB kan skräddarsy lösningar för varje enskild kund.

Med Collection 12 får ni en samarbetspartner som är snabb, pålitlig och kostnadseffektiv. Collection 12 erbjuder kvalitet i alla led. Väl inarbetade kvalitetssäkringsrutiner innebär trygghet, ordning och reda.

Kvalitetspolicy

Kunder – I vår kundnöjdhetsundersökning som sker regelbundet är vårt mål att uppnå 4,0 på en skala 1-5.

Leveranskvalitet – 97% vad som avser överenskommen leveranstid/kvalitet. Uppföljning sker månadsvis.

Ekonomi – Vi skall årligen överträffa föregående års omsättning.

Personal – Vår personal skall vara med företaget och dess ledning. Vi följer upp personalnöjdheten vid varje medarbetarsamtal som sker en gång per år. På en skala av 1-10 skall medelvärdet vara högre än 7,5

Miljöpolicy och Code of Conduct

Collection 12 strävar alltid efter att kunna erbjuda profilprodukter och tjänster som produceras eller utförs med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Hos Collection 12 är verksamheten av sådan art att den inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar med god marginal de föreskrifter och normer som gäller.

Vi följer SBPR’s Code of Conduct som har tydliga kravställare mot vårt leverantörsled i etik och arbetsmiljö.